PIQCV

ברזי ה- PIQCV , בקטרים "0.5 – "1, מציעים הפעלה מבוקרת ופיקוד לא-תלוי-לחץ, המאפשרים אספקת כמות מים מדויקת הנדרשת לכל אלמנט חימום וקירור, ללא תלות בהפרש הלחץ בין אספקה לחזרה. ברז זה משלב את הפונקציונאליות של ברז פיקוד וברז איזון/ויסות ידני ומציע ברכיב אחד, פתרון אמין ומדויק שאינו מושפע בשינויי הלחץ במערכת.

סרטון: סדרת PIQCV - ברזים לא-תלוי-לחץ לספיקות קטנות

דף מידע: סדרת ברזי PICQV

PICCV

סדרת PICCV (קטרים "0.5-"2) הם גם שילוב של ברז לא-תלוי-לחץ מכאני בשילוב ברז פיקוד כדורי חשמלי. ברזים אלו שומרים על הספיקה ללא תלות בשינוי הפרש הלחץ במערכת ובכך שולטים בדיוק רב על תפוקת יחידת הקירור או החימום. ניתן להשתמש במגוון מפעילים רחב על-גבי סדרה זו.

סרטון: ברז לא-תלוי לחץ מפוקד של BELIMO - כיצד זה עובד

EPIV

ברז EPIV הוא ברז דו-דרכי שאינו מושפע משינויי הלחץ ההפרשי במערכת. הברז הוא שילוב של מד ספיקה המודד בצורה ישירה את הספיקה ע"י מד ספיקה אלקטרומגנטי ו/או אולטרא-סוני (ללא חלקים נעים) וברז פיקוד דו-דרכי בעל אופיין Equal-Percentage.

למפעיל-בקר החשמלי יש אלגוריתם שפותח או סוגר את ברז הבקרה בהתאם לאות המתקבל מהבקרה המרכזית (סט-פוינט). הספיקה האמיתית בפועל משודרת למערכת הבקרה ובכך הברז משמש גם כמד ספיקה אמיתי לכל דבר ועניין. מערכת הבקרה יכולה להשתמש בנתון זו לצורך חסכון באנרגיה ובקרה מתקדמת.

סרטון: EPIV

דף מידע: ברז לא-תלוי-לחץ אלקטרוני EPIV

מדריך לבחירת ברזים (לחץ על סוג הברז לפרטים טכניים נוספים):

תצורת ברז לחץ מערכת תפקוד טמפרטורת מים סוג ברז קוטר חיבור צנרת קישור
ברז דו-דרכי PN 6 Open-close 100°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 מאוגן (פלנג') קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 100°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 מאוגן (פלנג') קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C ברז גלוב ("DN15-100 (½"-4 מאוגן (פלנג') קישור
PN 16 ברז חשמלי ליחידות קטנות 80°C Ball Valve (QCV) ("¾-"½) DN15-20 הברגה פנימית קישור
Open-close 100°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 הברגה חיצונית קישור
Open-close 120°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 הברגה פנימית קישור
Open-close 120°C Butterfly Valve ("DN25-700 (1"-28 מאוגן (פלנג') קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C Butterfly Valve ("DN25-700 (1"-28 מאוגן (פלנג') קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 100°C ברז כדורי ("DN10-50 (⅜"-2 הברגה חיצונית קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 הברגה פנימית קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C ברז גלוב ("DN15-150 (½"-6 מאוגן (פלנג') קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 150°C ברז גלוב ("DN15-150 (½"-6 מאוגן (פלנג') קישור
PN 25 ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 150°C ברז גלוב ("DN15-100 (½"-4 מאוגן (פלנג') קישור
ברז לא-תלוי-לחץ PN 16 ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C Ball Valve (EPIV) ("DN15-50 (½"-2 הברגה פנימית קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C Ball Valve (EPIV) ("DN65-150 (2½"-6 מאוגן (פלנג') קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C Belimo Energy ValveTM ("DN15-50 (½"-2 הברגה פנימית קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C Belimo Energy ValveTM ("DN65-150 (2½"-6 מאוגן (פלנג') קישור
PN 25 Open-close 60°C Ball Valve (PIFLV) DN15-25 הברגה פנימית קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 90°C Ball Valve (PIQCV) ("¾-"½) DN15-20 הברגה פנימית קישור
ברז תלת-דרכי PN 6 Open-close 100°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 מאוגן (פלנג') קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 100°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 מאוגן (פלנג') קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C ברז גלוב ("DN15-100 (½"-4 מאוגן (פלנג') קישור
PN 16 Change Over 80°C Ball Valve (QCV) ("¾-"½) DN15-20 הברגה פנימית קישור
Open-close 100°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 הברגה חיצונית קישור
Open-close 120°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 הברגה פנימית קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 100°C ברז כדורי ("DN10-50 (⅜"-2 הברגה חיצונית קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C ברז כדורי ("DN15-50 (½"-2 הברגה פנימית קישור
ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 120°C ברז גלוב ("DN15-150 (½"-6 מאוגן (פלנג') קישור
PN 25 ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 150°C ברז גלוב ("DN15-100 (½"-4 מאוגן (פלנג') קישור
ברז 6-דרכי PN 16 ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 80°C ברז כדורי DN15-25 הברגה פנימית קישור
ברז 6-דרכי לא-תלוי-לחץ אלקטרוני PN 16 ברז בקרה הדרגתי (פרופורציונאלי) 80°C ברז כדורי DN15&20 הברגה פנימית קישור

אתר זה משתמש בקובצי Cookie.
באמצעות אתר זה וניווט נוסף, אתה מקבל את העוגיות האלה. מידע מפורט על השימוש בקובצי Cookie באתר זה זמין כאן.